Home

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter

 

สายงานการบังคับบัญชาภายในสถานี
   k1  
 
พ.ต.อ.สราวุธ ศรีชัย
 
 
ผกก.สภ.ผาขาว
 
 k2    k3
พ.ต.ท.ธงชัย รักวิชา
 
พ.ต.ท.วิโรจน์ ตระกูลวงศ์
รอง ผกก.ปป.ฯ
 
รอง ผกก. สส.ฯ
 k02  k05  k07
พ.ต.ท.เชี่ยวชาญ ท้าวบุตร
พ.ต.ต.หญิงปรียาภัทร์ มูลสุวรรณ์
พ.ต.ท.ทัศน์พล จันที่นอก
สวป.ฯ
สว.อก.ฯ
สว.สส.ฯ
     k71
   
ร.ต.อ.สนาน พรมพิมพ์
รอง สวป.ฯ
รอง สว.อกฯ
รอง สว.สส.ฯ
     
 
พนักงานสอบสวน
 
 
 
 
k31
 
k32
พ.ต.ท.จงรักษ์ นามอั้ง
 
ร.ต.อ.พีรวิชญ์ สมีแจ่ม
พงส.(สบ.3)ฯ
 
พงส.(สบ.1)ฯ
     

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 กันยายน 2011 เวลา 15:51 น.)

 
ผู้บริหารสถานี
 
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผาขาว
 
   k1  
 
พันตำรวจเอก สราวุธ ศรีชัย